Reklamační formulář

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 Adresa pro zasílání reklamací

Ostrůvek 1786
250 01 Brandýs nad Labem 

 

 Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne:                            jsem ve Vašem obchodě: podběrák.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

(* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

 

 

 

 

  1. Datum objednání:                 /datum obdržení:
  2. Číslo objednávky:

  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
    a budou navráceny zpět způsobem:                                                               (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

  4. Jméno a příjmení spotřebitele:

  5. Adresa spotřebitele:

  6. E-mail:

  7. Telefon:

 

 

 

V ,                                        Dne

 


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele Podpis.

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit. 

Reklamační formulář podberak.cz

Sídlo firmy:

Internetový obchod: www.podberak.cz
Společnost: Tomáš Brzobohatý
Se sídlem: Na dlouhém lánu 306/50 160 00 Praha 6
IČ/DIČ: 71661689/CZ8503140008
E-mailová adresa: info@podberak.cz
Telefonní číslo: 777 192 550