Rybářský lístek a rybářská povolenka

Proč vlastnit rybářský lístek, případně povolenku? imageresize_small

Pokud se chystáte vyrazit na ryby k vodě, která spadá pod Český rybářský svaz, je nutné si koupit rybářský lístek a rybářskou povolenku platnou pro daný revír. Za chytání bez zmíněných platných dokladů Vám příslušný orgán může uložit pokutu až 8000kč. Za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. (§30 odst. 6 zákon o rybářství)

 

Jak získat rybářský lístek?

 

Prvním krokem pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS je úspěšné složení rybářských zkoušek, které se skládají ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
Zkouška se absolvuje u místní organizace ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště.

Zkoušky Vám rádi zajistíme i u nás v kamenné prodejně v Brandýse nad labem.

Ozkoušejte si své znalosti - Spustit test

Seznam všech MO - Zde

Po úspěšném absolvování zkoušky, vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, Vám první rybářský lístek vystaví Městský/Obecní úřad, pod který spadáte místem bydliště.

Doba platnosti

Dítě do 15ti let

Osoba starší 15ti let

Student, osoba pracující v oboru rybářství

1 rok

50,-

100,-

x

3 roky

100,-

200,-

x

10 let

x

500,-

250,-

Na dobu neurčitou

x

1000,-

500,-

 

Jak a kde získat rybářskou povolenku?

 

Rybářskou povolenku je možné získat pouze na základě platného rybářského lístku a předložení rybářské legitimace, kterou získáte společně při nákupu první rybářské povolenky.

Rybářskou povolenku a rybářskou legitimaci může vystavit:

  • místní organizace ČRS
  • výdejna povolenek
  • územní svaz ČRS

Na rozdíl od rybářské povolenky, kterou musíte odevzdávat do 15ti dnů od skončení platnosti, Vám rybářská legitimace zůstává po celou dobu platnosti členství v MO. Členství se obnovuje každý kalendářní rok a to zaplacením členské známky. Cena členské známky pro rok 2019 je 500kč.

Dospělí členové mužského pohlaví, kteří nejsou v důchodovém věku, mají i brigádnickou povinnost, kterou plní ve prospěch místní organizace, nebo zaplatí finanční náhradu za neodpracované hodiny, ta se může lišit v jednotlivých MO od 400kč do 1000kč za jeden kalendářní rok.
U nás činí finanční náhrada 400kč. 

 

Kolik stojí rybářská povolenka?

 

Aktuální a podrobný ceník územních povolenek jednotlivých ÚS ČRS pro členy ČRS a MRS naleznete zde.

 

Ceny roční pstruhové a mimopstruhové povolenky platné pro rok 2019

Roční povolenka

Druh

ÚS města Prahy 

Středočeský ÚS 

 Celosvaz  

 Celorepublika

Děti do 15ti let

Mimo pstruhová

300,-

500,-

650,- x
 Pstruhová 300,- 500,- 700,-

x

Mládež, ZTP

Mimo pstruhová

500,- 1000,- 1400,- x
Pstruhová 500,- 1000,- 1500,-

x

Dospělí

Mimo pstruhová

1100,-

1400,-

2550,- 3600,-
Pstruhová 1100,- 1400,- 2650,-

3700,-

*Uvedené povolenky je možné zakoupit v naší kamenné prodejně v Brandýse nad Labem. 

 Členské známky 

Členství členské děti. 100,-
Členství členské mládež 200,-
Členství členské dospělí  500,-

Můžu chytat ryby i bez rybářské povolenky, popřípadě rybářského lístku?

 

Rybařit bez rybářského lístku a povolenky lze na soukromých revírech, kde si můžete koupit povolenku za jednorázový poplatek přímo na místě. Některé soukromé revíry vyžadují platnost rybářského lístku, chtějí mít jistotu, že kupující má základní přehled o rybaření a potřebné schopnosti ke správnému zacházení s ulovenou rybou. 

Soukromé revíry mají vlastní internetové stránky, kde se můžete seznámit s pravidly, případně si zarezervovat místa na daný termín. Díky většímu množství ryb jsou soukromé revíry často vyhledávány zejména malými rybáři, je zde větší šance na úspěch, než na svazových vodách.